לוגו עד כאן PNG.png

חוק החשמל לא מתיר בנייה בלתי חוקית! 
אסור למדינה לעצור הליכים משפטיים להריסת בנייה לא חוקית בנגב! 

אנו פונים בדרישה לפרקליט המדינה:

קיים את חובתך החוקית להמשיך בהליכים משפטיים נגד הפולשים הבדואים לאדמות מדינה!


חותמים על העצומה
שומרים על הבית

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube